WhatsApp ile iletişime geç

Bilgi Sayfaları

vizyon misyon ve değerler

Misyon

Misyonumuz, insana ve çevreye saygılı global değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme hızına sahip bir işletme olmaktır.

Vizyonumuz

Sektöründe kalite standartlarını belirleyen ve insan sağlığının hizmetine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası pazarlarda tercih edilen bir firma olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Rekabetçilik ve Verimlilik


Pazarın ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yüksek nitelikte personele sahip, çevreye duyarlı, kârlı bir şirket olmak.

Yenilikçilik


Pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikçilik prensiplerini esas almak, şirket faaliyetleri içinde yenilikçiliği rehber edinmek.

Paydaş Memnuniyeti


Paydaşların faydasını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda kurumsal bağlılık ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri için güvenilir iş ortağı olmak, ulusal ve uluslararası önde gelen firmalar ile iş birliği yapmak.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık


Kurumsal yönetimin temeli olan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.